Dasar Privasi

Pengenalan

Khairat Digital Services menghormati privasi pengguna laman web kami, https://digitalkhairat.my. Dasar privasi ini menerangkan bagaimana kami mengumpul, menggunakan, mengendalikan, dan melindungi maklumat peribadi anda semasa anda menggunakan laman web kami. Sila ambil perhatian terhadap dasar ini untuk memahami bagaimana kami menjaga privasi anda.

Maklumat yang Kami Kumpul

  • Maklumat Peribadi: Kami mungkin mengumpul maklumat peribadi seperti nama, alamat e-mel, nombor telefon, alamat tempat tinggal, maklumat tanggungan, maklumat akaun bank, dan maklumat lain yang anda berikan secara sukarela semasa mengisi borang pendaftaran, membuat pembayaran yuran, atau berinteraksi dengan laman web kami.
  • Maklumat Log: Seperti kebanyakan laman web lain, kami mengumpul maklumat log yang tidak mengenal pasti seperti alamat IP, jenis pelayar web, laman rujukan/keluaran, laman yang dilawati, dan waktu capaian.

Penggunaan Maklumat

  • Kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan untuk menyediakan, mengendalikan, dan memperbaiki laman web kami, serta untuk menyampaikan kandungan dan perkhidmatan daripada anda kepada institusi khairat.
  • Kami juga menggunakan maklumat anda untuk menghubungi anda berkenaan dengan transaksi, maklum balas, atau maklumat penting lain yang berkaitan dengan penggunaan laman web kami.

Kongsian Maklumat

  • Kami tidak menjual, menyewa, atau menukar maklumat peribadi pengguna kepada pihak ketiga tanpa kebenaran anda, kecuali seperti yang diperlukan oleh undang-undang dan institusi khairat yang berdaftar bersama anda.
  • Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi dengan pembekal perkhidmatan yang membantu kami menyediakan perkhidmatan laman web, seperti pengendali pembayaran atau penyedia penghantaran.

Perlindungan Data

  • Kami mengambil langkah-langkah keselamatan yang sesuai untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada akses yang tidak sah, penggunaan atau pendedahan yang tidak dibenarkan.
  • Walau bagaimanapun, tiada sistem keselamatan atau transmisi data melalui Internet yang boleh dijamin sepenuhnya selamat. Anda mengakui dan bersetuju bahawa penghantaran maklumat peribadi anda melalui laman web kami adalah atas risiko anda sendiri.

Akses dan Pembetulan

Anda mempunyai hak untuk mengakses dan membetulkan maklumat peribadi anda yang kami simpan. Sila log masuk jika anda ingin mengakses atau membetulkan maklumat anda.

Perubahan kepada Dasar Privasi

Kami berhak untuk mengemaskini dan mengubah dasar privasi ini dari semasa ke semasa. Sebarang perubahan akan diberitahu kepada anda melalui laman web kami atau melalui e-mel yang diberikan.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai dasar privasi kami atau penggunaan maklumat peribadi anda, sila hubungi kami melalui [alamat e-mel] atau alamat pos yang disenaraikan di laman web kami.

Penerimaan Dasar

Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan, dan kongsian maklumat anda seperti yang dinyatakan dalam dasar privasi ini. Jika anda tidak bersetuju dengan dasar privasi ini, sila berhenti menggunakan laman web kami.